Organizacja
Adrian Kapica
+48 512 074 555
Koordynacja sponsorów | Media
Łukasz Dawczyk
+48 509 905 236
Zgłoszenia samochodów | Zwroty biletów
Michał Rabczuk
+48 665 109 881
Follow us

GO HARD SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. RAFAŁA WOJACZKA 19/60
51-169 WROCŁAW
NIP: 8992798990

Brak możliwości zmiany danych na bilecie.