Automotive Experience On An Ultra Level

Wszyscy którzy śledzili ubiegłoroczną edycję Ultrace z pewnością pamiętają, z jak dużym wyzwaniem mierzyliśmy się, by dopiąć swego i doprowadzić organizację imprezy do końca. Znacie nas- jeśli mamy coś zrobić, robimy to na sto jeden procent możliwości. Okazało się, że nawet globalna pandemia nie była w stanie powstrzymać miłośników motoryzacji przed wizytą w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Dla nas było to niezwykle istotne, zwłaszcza w kontekście dziesiątego jubileuszu istnienia marki. Pomimo tego niewątpliwego szczęścia, nasze obawy dotyczące możliwości organizacji tegorocznej edycji wcale nie były mniejsze, bo choć pozornie ludzie zdawali się zapomnieć o wirusie i z biegiem czasu temat COVID-19 zszedł na dalszy plan, czuliśmy niepokój. Mimo znacznie wcześniejszego terminu, a dokładnie 28-29 sierpnia, w naszych głowach migały wielkie czerwone znaki zapytania. Czy na pewno uda się uniknąć obostrzeń? Czy będzie możliwość wjazdu do naszego kraju z zagranicy? Czy poza sponsorami i właścicielami aut znajdą się chętni, by odwiedzić imprezę? I wreszcie: czy impreza nie zostanie zdelegalizowana w ostatniej chwili?

Everyone who followed last year’s edition of Ultrace may remember, what a challenge we had to face the reality and still to make the event happen. You know us, once we say something, we are doing it for 101% of what is actually possible to be done. It came out, that even global pandemics can’t stop us and the automotive enthusiasts from getting to International Congress Center in Katowice. For us, it had a very special meaning and was extremely important, especially in the context of our brand’s tenth anniversary. Despite the undoubted luck, our concerns about the possibility of organizing this year’s edition were no fewer than last time, though seemingly everyone has almost forgotten about the virus, and over time the COVID-19 headlines were gone, we still felt a sort of anxiety. Countless questions were endlessly coming up. Can we avoid the restrictions? Will it be possible to enter our country from abroad? Will there be people willing to visit the event, apart from sponsors and car owners? And eventually: won’t be the event banned at the last moment?

Z korzyścią dla wszystkich, na powyższe pytania udało się odpowiedzieć zgodnie z oczekiwaniami, a więc nasz zapas szczęścia jeszcze się nie wyczerpał. Kluczowy punkt programu stanowił powrót do miejsca, które ze słowem Ultrace kojarzy się najbardziej, czyli na Stadion Miejski we Wrocławiu. To pozwoliło z powodzeniem rozwiązać wiele kwestii logistycznych i organizacyjnych, a co istotniejsze, po raz kolejny zrobić krok naprzód i podnieść sobie poprzeczkę. Tym razem bez obaw i wymuszonych sytuacją kompromisów. Teraz możemy napisać to oficjalnie: pomimo wielu przeciwności i problemów, będących pośrednimi i bezpośrednimi następstwami pandemii, udało nam się zachować ciągłość wydarzeń jako jednej z nielicznych imprez nie tylko w Europie, ale i na świecie. Konsekwencja, elastyczność i doświadczenie pozwoliły nam ponownie dostarczyć fanom motoryzacji topowe wydarzenie na Ultra Levelu.

Luckily for everyone, all of the questions above found the answer accurate to our expectations,  which simply means that our luck reserve isn’t empty yet. The key point was a return to the place that is the most associated with Raceism and Ultrace, i.e. the Municipal Stadium in Wrocław. It allowed us to resolve most of the logistic and organizational matters, and what was most important, to take another step forward raising the bar once again. This time with fewer worries or forced by the unfavorable condition compromises. Now, finally, we can officially say it: despite many adversities and problems being the direct or indirect effect of the pandemics, we managed to maintain continuity of the event as one of a few, not only in Europe but all around the world. Consistency, experience, and flexibility allowed us to deliver a top-quality automotive experience on an exceptional level. 

Rzecz jasna taki stan rzeczy to nie tylko zasługa naszej wytężonej pracy, która trwała przez cały rok, ale także naszych sponsorów, uczestników i gości, którzy po raz kolejny nie zawiedli. W tym roku postanowiliśmy nieco zmienić profil współpracy z partnerami, dlatego w szeregach czterech głównych pozycji znalazły się marki takie jak: Maxton Design, Rotiform, ADBL i AirLift Performance. Dla tej czwórki przygotowaliśmy indywidualne rozwiązania marketingowe i wystawiennicze, jednak nie wiązało się to bynajmniej z brakiem innych istotnych firm. Wspomnijmy choćby graczy w postaci Shiny Garage, MAPET-Tuning, czy Grinds. Reprezentacja partnerów była zatem więcej niż silna. 

It is obvious though, this state isn’t only the credit of our work and efforts over the year, but also our sponsors, drivers, and guests, who once again did not disappoint us. This year we decided to change the concept of cooperation with our partners, therefore among the general sponsors, you could find only four brands – Maxton Design, Rotiform, ADBL, and AirLift Performance. The main partners were supplied with individual marketing solutions at the exhibition however, it didn’t translate to the lack of other significant companies on the site. Enough to mention, players like Shiny Garage, MAPET-Tuning, or Grinds. In other words, the overall representation of the partners was more than strong.

Równie mocno jawiła się reprezentacja samych projektów, które, choć może trudno w to uwierzyć, ponownie przebiły ustanowiony wcześniej poziom- przynajmniej w naszym odczuciu. Wystarczy wspomnieć, że pod zaaranżowaną za pomocą pomalowanych na biało kontenerów sceną, zebraliśmy aż cztery projekty stworzone na bazie renderów Khyzyla Saleema, które znalazły się również na tegorocznym plakacie imprezy. Mowa oczywiście o szalonym Golfie Mk2 od JP.Performance, dwóch fantastycznych BMW e30 LTO, mającej oficjalną premierę Corvette C3 od MAPET-Tuning i sztandarowego BMW M4, które rozpoczeło całą historię “render to reality”. O pozostałych samochodach można by pisać bardzo długo. W końcu finalnie zgromadziliśmy ich na stadionie aż 700 i właściwie wszystkie zasłużyły na choćby słowo wzmianki, ale naszym zdaniem znacznie lepiej niż o nich czytać, będzie Wam obejrzeć je w naszej obszernej fotorelacji. Wystarczy wspomnieć, że w tym roku Wrocław odwiedzili uczestnicy z Niemiec, Austrii, Francji, Czech, Szwecji, Szwajcarii, czy Włoch, ponownie mogliśmy też spotkać się z przedstawicielami ekip takich jak Lownatics, Flgntlt, Ilb Drivers Club, Kean Suspensions, Carswag, Eurocrew, Camber, Pipifein czy Rad48. Warto też dodać, że tak zwany punkt zero, czyli przestrzeń wokół sceny wypełniły podesty z wyselekcjonowanymi projektami, które w naszym odczuciu idealnie wpisały się w klimat stadionu i samej imprezy.

​​There was an equally strong representation of the projects themselves, which, although it may be hard to believe, once again broke the previously established level – at least in our eyes. It is enough to mention that under the stage arranged with white containers, we collected as many as four projects created based on the Kyza renders, also found on this year’s event poster. We’re talking here about the crazy Mk2 Golf of JP Performance, two fantastic BMW e30 LTO, and officially premiered at the event Corvette C3 of Mapet-tuning. We could write about the remaining cars for a long time, in the end, we gathered as many as 700 of them in the stadium and virtually all of them deserved even a word of mention, but in our opinion much better than reading about them will be to see them in our extensive photo coverage. Note that this year Wrocław was visited by drivers from Germany, Austria, France, the Czech Republic, Sweden, Switzerland, Italy, and many other countries, we could also meet crews like Hoonigan, Lownatics, Flgntlt, Ilb Drivers Club, Kean Suspensions, Carswag, Eurocrew, Camber, Pipifein or Rad48. It is also worth adding that the so-called point zero, i.e. the space around the stage, was filled, just like last year, by platforms with selected projects, which, in our opinion, perfectly matched the atmosphere of the stadium and the event itself.

Kolejny istotny aspekt tegorocznej edycji stanowiła nowość w postaci sekcji Megacars, która powstała dzięki zaangażowaniu @transporter_pl oraz @collector73. Na tym polu pojawiły się między innymi takie cuda motoryzacyjnej inżynierii jak Koenigsegg Regera, Pagani Huayra, Ferrari Enzo, McLaren Senna, Porsche 918. Śmiało można powiedzieć, że zebraliśmy wyjątkowe dzieła motoryzacyjnej sztuki i dało nam to mnóstwo motywacji do kontynuowania tego kierunku w przyszłości.

Another meaningful aspect of this year’s edition was the new section of Megacars, which was created courtesy of collector.73 and transporter_pl. In this field among these special vehicles appeared engineering magnificence of Koenigsegg Regera, Pagani Huayra, Ferrari Enzo, McLaren Senna, Porsche 918… We skimmed the cream of the automotive art, giving ourselves a huge shot of the motivation to continue that trend in the future.  

Pomimo obaw, nawet pogoda zdawała się zrobić dla nas wyjątek, bo zapowiedzi ciągłego i silnego deszczu, wszelkie prognozy okazały się niezgodne z rzeczywistością. Z pewnością pomogło to przełożyć się na rekordową frekwencję. 

Despite our concerns, even the weather seemed to make an exception for us, the forecast of heavy rain turn out not to match the actual situation. It surely helped to achieve record-breaking attendance. 

Widniejący na kontenerze przy scenie napis „Automotive Experience On An Ultra Level” wyznaczył nam kierunek tegorocznej imprezy i zapewne zgodzicie się, że to hasło nie okazało się być dejkaracją stworzoną na wyrost. Sukces tegorocznej edycji sprawił, że z jeszcze większym zapałem przystąpiliśmy do prac nad kolejną edycją i już dziś możemy zdradzić Wam, że polecimy jeszcze wyżej. Będzie jeszcze więcej, jeszcze mocniej i jeszcze lepiej, więc zdecydowanie jest na co czekać. Tymczasem nacieszcie oczy naszą genialną fotorelacją.

The slogan placed on the container „Automotive Experience On An Ultra Level” set the direction for this year’s event and you will probably agree that it did not turn out to be exaggerated. Thanks to the success of this year’s edition, we started working on Ultrace ’22 with even greater enthusiasm and we can tell you already that we will fly even higher. What’s coming up will be better and go harder, so there is definitely what to wait for. But now in the meantime, enjoy the excellent photo coverage of the 2021 event.

TOP1 Chevrolet Corvette C3 – @mapettuning_airridesystem – Poland
TOP2 Volkswagen Golf Mk1 – @redmk1 – Poland
TOP3 Volkswagen Beetle – @lafataturbina86 – Italy
TOP4 Ford Escort Mk3 – @micha_will – Germany
TOP8 Volkswagen Golf Mk1 – @casper_manz – Germany
TOP8 BMW e30 m3 – @fabs_speed – Germany
TOP8 Fiat 126p – @kojocinio – Poland
TOP8 Volkswagen Corrado – @koessnermario_pipifein – Germany
TOP16 BMW e30 – @e30_jxhn – France
TOP16 Honda s2000 – @bajcarek – Poland
TOP16 Chevrolet Camaro – @monsterservice – Russia
TOP16 KTM X-Bow – @jp.performance – Germany
TOP16 Volkswagen Beetle – @ciesielkogolfgarbus – Poland
TOP16 Mercedes AMG GT Coupe – @pajak_carbonerre – Poland
TOP16 Datsun 240Z – @revolte_ – Poland
TOP16 Mercedes 500Sec – @micha_schi – Germany