What is #Ultrace?

Czym jest Ultrace 2020™? To wyjątkowe wydarzenie na europejskiej mapie imprez motoryzacyjnych. Co roku do Polski zjeżdżają właściciele tysiąca najlepszych projektów z kilkudziesięciu krajów, od Wielkiej Brytanii po Rosję. Budowany latami, unikalny charakter imprezy zyskał uznanie pośród osób i firm stanowiących o szybkości rozwoju europejskiej sceny tuningowej. Bezkompromisowe stawianie na jakość pozwoliło stworzyć w Polsce jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez „stance” na świecie. Od lat pracujemy nad tym by nasze wydarzenie było warte każdego z tysięcy kilometrów, które pokonują kierowcy by wziąć w nim udział. Każdy z tych kilometrów stanowi najlepszą rekomendację dla tych, którzy jeszcze na evencie nie byli. Cieszymy się, że nasza konsekwencja w działaniu spotkała się z uznaniem najlepszych firm i marek branży motoryzacyjnej. Bez tak istotnego wsparcia nie moglibyśmy się dynamicznie rozwijać.

What is Ultrace 2020™? It is a unique event on the European map of the car shows. Every year, the owners of thousands of the best projects from several countries, from Great Britain to Russia, come to Poland. Built over the years, the unique nature of the event has gained recognition among individuals and companies determining the speed of development of the European tuning scene. Uncompromising focus on quality allowed to create in Poland one of the most recognizable "stance" events in the world. For years, we have been working on making our event worth every thousand of kilometers that drivers overcome to take part in it. Each of these kilometers is the best recommendation for those who have not been to the event yet. We are pleased that our consistency in action has been recognized by the best companies and brands in the automotive industry. Without such significant support, we could not grow dynamically.

To co różni nas od innych imprez motoryzacyjnych to prawdziwie międzynarodowy charakter przedsięwzięcia oraz budowanie klimatu poprzez połączenie pasji do motoryzacji ze street culture. Dobierając muzyków, tancerzy, dj’s i twórców graffiti - wybieramy najwybitniejsze osoby by pokazać możliwie najlepsze oblicze hip-hopu na światowym poziomie. Feedback ze strony widzów utwierdza nas w przekonaniu, że takie połączenie sprawdza się w stu procentach, tym samym idea „peace, love, unity & having fun”jest nam wciąż bliska. Kup bilet na trzy dni, najlepszej wystawy motoryzacyjnej w tej części Europy. Odwiedź Stadion Wrocław i spędź wyjątkowy czas pośród prawdziwych pasjonatów motoryzacji. Zapraszamy już 26 czerwca, liczba biletów ograniczona.

What distinguishes us from other automotive events is the truly international nature of the project and building the atmosphere by combining passion for the automotive industry with street culture. Choosing musicians, dancers, DJ's and graffiti artists - we choose the most outstanding people to show the best face of hip-hop on a world-class level. Feedback from spectators confirm our belief that this combination works one hundred percent, thus the idea of "peace, love, unity & having fun" is still close to us. Buy a ticket for the three-day event - the best automotive exhibition in this part of Europe. Visit Wroclaw Stadium and spend a special time among real motoring enthusiasts. We invite you on June 26, 2020. The number of tickets is limited.