Undeniable style.

The majority of people, find something wrong and not convincing in our event. An idea of a stance car show revolves around weirdly low vehicles, retarded drift cars, and loud music or mufflers seem unreal to them. That is definitely a surface-level understanding of a misunderstood subculture which infamously has been presented trough pop-culture and movies with Vin Diesel or The Rock in main. For all of us, The Event and already highlighted cars stand for a whole lot more than “normies” understanding – It’s a pinnacle of quality builds and passionate personalities that went into creating dream coming for them and sharing their dreams to the others.

Zdecydowana większość widzi coś dziwnego i mało przekonywującego w naszym wydarzeniu. Pomysł na imprezę tworzoną wokół niecodziennie niskich pojazdów, niefunkcjonalnych driftowozów, zbyt głośnych układów wydechowych i muzyki brzmi dość nierealnie. Jednak jest to tylko powierzchowne traktowanie źle rozumianej subkultury, która została niechlubnie przedstawiona przez filmy pop kultury z Vinem Dieslem i The Rockiem w rolach głównych. Dla nas wszystkich, ta impreza i wspomniane wcześniej auta reprezentują dużo więcej – to najlepsze pod względem jakości projekty i osoby, które wkroczyły na ścieżkę realizacji własnych marzeń i dzielenia się marzeniami z innymi.

Raceism was from the very beginning more about those individualities and showing the value over sharing their passion. The goal was to create an event with life, own personality, where we will feel it’s our own. Time verified and adjusted the event to the needs of interest becoming a complex place for entertainment and car passion sharing point creating something a bunch of people will be looking forward every year. So here we are now, with all of you united people who put their hearts and souls into their vehicles.

Raceism od samego początku był dla nas ukierunkowany na znajdowanie ludzi chętnych do dzielenia się swoją pasją. Celem było stworzenie wydarzenia z własnym życiem, show z osobowością, miejsca w którym będziemy się czuli jak u siebie.  Czas zweryfikował i dostosował naszą imprezę do potrzeb zainteresowanych, ewoluując do miejsca rozrywki i punktu dzielenia się motoryzacyjną pasją z innymi – tworząc tym samym coś na co roku oczekuje się z niecierpliwością. I tak właśnie jesteśmy ze zjednoczonymi w pasji ludźmi, którzy wkładają serce i duszę we własne pojazdy.

There is also another way we like to think of our event, it’s a place where old meets with new wave, where owning Ferrari or Lamborghini isn’t enough, place of Undeniable style. Following this ideology, it’s a spot of people who put it all together with the people who built with their hands and thought. Surely for many ownership of supercar is already deal enough but why not make it better to make it outstanding compared to others.

Jest to miejsce, w którym stare spotyka się z nową falą, miejsce w którym posiadanie Ferrari czy Lamborghini nie wystarczy, to miejsce niepodważalnego stylu. Idąc dalej to impreza dla osób, które połączą to wszystko w jedną całość, oraz tych którzy tworzą z pomocą pomysłowości i własnych rąk. Wiadomo, dla wielu posiadanie super-auta to już spory wyczyn, jednak dlaczego nie pójść dalej i sprawić aby pojazd stał się wybitnym na tle innych.

We are still not losing hope that one day we will be able to create a greater bonds with people looking at our cars as it’s broken.

Nadal nie tracimy nadziei na to, że pewnego dnia będziemy w stanie uzyskać zrozumienie u ludzi, którzy dziś patrzą na tuningowanie aut jak na ich psucie.

Photo: Mateusz Grochal | bychudyeye.com