Organizacja
Adrian Kapica
Koordynacja sponsorów
Łukasz Dawczyk
Zgłoszenia samochodów | Zwroty biletów
Michał Rabczuk
Follow us

GO HARD SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. RAFAŁA WOJACZKA 19/60
51-169 WROCŁAW
NIP: 8992798990