Chasing Dreams – Midnight Haze E30

Rafał był fanem BMW od dzieciństwa „Bardzo podobał mi się kształt E30 od najmłodszych lat. Pamiętam, że mój ojciec był bardzo bliski kupienia wczesnego modelu E30 jako samochodu rodzinnego z silnikiem 2,0 lub 2,5 litra, gdy miałem około dziesięciu lat w tamtym czasie był to dla mnie najlepiej wyglądający samochód i byłem zły, że ostatecznie go nie kupił„. Minęło trochę czasu i Rafał spełnił swoje motoryzacyjne marzenie i w jego garażu pojawiło się kultowe BMW E30 w nadwoziu coupe.

Rafał has been a BMW fan since his childhood „I really liked the shape of the E30 from an early age. I remember my father was about to buy the early E30 as a family car with a 2.0 or 2.5 liter engine. When I was about ten years old at the time it was the best looking car for me and I was angry he didn’t buy it in the end”. Some time passed and Rafał fulfilled his automotive dream and in his garage appeared the iconic BMW E30 in a coupé body.

Cofnijmy się w czasie o kilka lat. Ilość tunerów była kilkukrotnie mniejsza, dostęp do części tuningowych nie był tak łatwy jak jest teraz, szlaki nie były przetarte, a w Polsce pojawiała się moda na klasyki.  Właśnie wtedy Rafał zdobywał nagrody na zlotach swoim audi A6 w nadwoziu avant. Auto to  nie było zwykłym audi na sprężynach obniżających i większej feldze. Seryjne zawieszenie zostało zamienione na system air ride, posiadało klapę bagażnika USA, grill z wersji S6 i skórzane wnętrze w kolorze amaretto. Wyżej wymienione modyfikacje to tylko kropla w morzu prac przeprowadzonych w tym aucie. Było one zrobione bezkompromisowo i ze smakiem. Po kilku latach modyfikowania A6 zrodził się pomysł na kupno BMW E30, a audi zostało typowym daily.

Let’s go back a few years in time. The number of tuners was way lower, access to tuning parts was not as easy as it is now, the trails were not paved and there was a fashion for classics in Poland. It was the time Rafał was winning prizes at the car meets with his Audi A6 Avant. The car was not an ordinary Audi with lowering springs and a larger rim. The stock suspension was converted to an air ride system, had a US boot lid, an S6 grille and an amaretto-colored leather interior. Mentioned modifications are just a drop in the ocean of work carried out in this car. They were made uncompromisingly and with taste.

Tak więc zaczęło się polowanie na E30, ale nie było to typowe szukanie bazy na projekt- „moja żona znalazła to przez mojego przyjaciela Sebastiana. Zapytała go, co mogłaby mi kupić na Boże Narodzenie, a on doskonale wiedział, że w tym czasie polowałem na E30. Znalazł taki w Dublinie, 200 km od mojego domu i zapytał znajomych mieszkających w pobliżu, czy mogliby go obejrzeć. Kiedy powiedzieli, że samochód jest w naprawdę dobrym stanie, powiedział mojej żonie, że powinna mi kupić ten samochód, a ponieważ kosztował ją tylko 600 euro, łącznie z holowaniem go z Dublina do Galway, nie musiała długo o tym myśleć. To był idealny prezent na Boże Narodzenie ” Gdy Rafał miał już auto u siebie to postanowił je dokładnie obejrzeć, był świadomy, że 25 letnie auto będzie potrzebowało poprawek blacharskich i czeka go sporo pracy. Stan okazał się zaskakująco dobry co było miłą niespodzianką, aczkolwiek nie jedyną. „Byłem naprawdę zaskoczony, kiedy otworzyłem bagażnik i znalazłem zestaw uchylnych tylnych szyb, spoiler bagażnika M Tech 2,elektryczne lusterka i kilka innych drobiazgów, więc pod koniec dnia okazało się, że moja żona zapłaciła za samochód znacznie mniej niż 600 euro”.

Plan na modyfikowanie klasycznej trójki był jeszcze przed zakupem. Będzie to auto w stylu stance, tak samo jak poprzedni projekt Rafała. Zanim bmw zostało przetransportowane do Polski żeby wykonać w nim modyfikacje mechaniczne zostały zakupione felgi. Dobór hamulców zmusił Rafała do poszukiwań 17 calowych felg, gdyż 16stki nie zmieściłyby się na tak wypełniające felgę hamulce. Wybór padł na AC Schnitzer Type 1 Racing, czyli klasyczne 17-calowe skręcane felgi w dwóch szerokościach 9 i 10 cali.

So the hunt for the E30 started, but it wasn’t a typical project base search – “my wife found it through my friend Sebastian. She asked him what she could buy me for Christmas and he perfectly knew that I was searching the E30 at the time. He found one in Dublin, 200 km from my house, and asked friends living nearby if they could check it. When they said the car was in really good condition he told my wife she should buy the car and since it only cost her 600 euros including hauling it from Dublin to Galway she didn’t have to think about it long. It was the perfect gift for Christmas. When Rafał already had the car at his place, he decided to check it carefully. He was aware that the 25-year-old car might need bodywork corrections and most likely tons of work. The condition turned out to be good, which was a nice surprise, but not the only one. „I was really surprised when I opened the trunk and found a set of tilting rear windows, an M Tech 2 spoiler, electric mirrors and a few other little things, so in the end of the day it turned out that my wife had paid significantly less than 600 euros for the car considering all parts found.”

The plan to modify the classic E30 was ready even before the purchase. It will be a stance-style car, just like Rafał’s previous project. Before the BMW was transfered to Poland for mechanical modifications, rims were purchased. The brakes forced Rafał to look for 17 inch rims, because 16 inches would not fit on the brakes. The choice fell on AC Schnitzer Type 1 Racing, which are classic 17-inch bolted rims in two widths of 9 and 10 inches.

Pierwszą modyfikacją, która została przeprowadzona w E30 było serce auta czyli silnik. Zamiast seryjnej jednostki M40B18 pod maską kultowej trójki pracuje sześciocylindrowy silnik o pojemności 2.8L z oznaczeniem M52B28TU. Swap silnika oraz manualnej skrzyni biegów został wzięty z Bmw e39 w wersji m sport. Rafał kupił całe auto aby mieć pewność, że silnik i skrzynia są w pełni działające. Podczas tej przeróbki został ulepszony układ dolotowy z seryjnego na zestaw simota z włókna węglowego i customowy kolektor wydechowy 2.5 cala. Nie trzeba było długo czekać, a w aucie zagościło zawieszenie gwintowane ISC ze sprężynami wykonanymi na zamówienie gdyż seryjne nie były wystarczająco twarde. Po zrobieniu odpowiednich porządków związanych z zawieszeniem kolejne były hamulce. Seryjne tarcze nie byłyby dobrym towarzyszem dla M52 więc na przód Rafał zamontował tarcze z BMW e46 330i o średnicy 325 mm, a na tył 276 mm. Wszystkie modyfikacje mechaniczne wykonane zostały w „Swap Garage” w Poznaniu.

The first modification that was carried out in the E30 was the heart of the car – the engine. Instead of the stock M40B18 unit, I placed under the hood 2.8L six-cylinder engine, iconic M52B28TU. The engine and manual gearbox were taken from the BMW e39 – M sport version. Rafał bought the whole car to make sure that the engine and gearbox were working properly. During this rework, the intake system has been upgraded from stock to a carbon simota kit and a custom 2.5 inch exhaust manifold. It didn’t take long, and the car was equipped with an ISC coilovers suspension with custom-made springs, as the standard ones were not hard enough. After the suspension brakes were next. Standard discs would not be a good companion for the M52, so Rafał installed 325 mm at the front and 276 mm rear. All mechanical modifications were made in „Swap Garage” in Poznań.

Po uporządkowaniu silnika i podwozia Rafał zwrócił uwagę na wygląd zewnętrzny i wnętrze, i tutaj, podobnie jak w przypadku każdego innego aspektu projektu, naprawdę włożył ogromny wysiłek, aby uzyskać zamierzony efekt. „Najtrudniejszą decyzją był wybór odpowiedniego koloru dla E30. Miałem kilka opcji, ale nie byłem w 100% pewien co do żadnej z nich. Od początku wiedziałem, że chcę mieć albo ciemny wiśniowy kolor, albo naprawdę ciemny fiolet, ale do wyboru jest mnóstwo różnych kolorów i odcieni, dlatego nie mogłem zdecydować, który wybrać. Wtedy pomógł mi Marcin Ukleja. Jest on świetnym lakiernikiem samochodowym, jednym z najlepszych.  Dał mi dwie lub trzy różne opcje kolorystyczne i po chwili wiedzieliśmy, że go mamy.” Oprócz rewelacyjnego lakieru, Rafał ulepszył swoje E30 o przednią dokładkę  iS i spoiler bagażnika M Tech 1, boczne progi z E30 Touring, przednie i tylne boczne obrysówki US i zamontował te uchylne szyby oraz blendę USA. Wszystkie te subtelne zmiany łączą się, aby nadać temu E30 wyjątkowo czysty i wyraźnie inny wygląd, opierając się na tym naturalnym wyglądzie i wydobywając absolutnie to, co najlepsze. Wnętrze auta również zostało kompletnie przebudowane. Seryjne fotele zostały zamienione na Recaro Speed, które występowały w E30 M3,a tylna kanapa została przerobiona tak aby kształtem przypominała tę z M3. Całe wnętrze wraz z boczkami i deską rozdzielczą zostało obszyte skórą w odcieniu karmelowym. „Postanowiłem zmodernizować całe wnętrze w jednym kolorze, w tym przednie i tylne siedzenia, boczki drzwi i deskę rozdzielczą. Wiem, że kilka osób nie jest tego fanami, ale myślę, że to jedna z rzeczy, która wyróżnia moje E30 z tłumu.” Dodatkowo we wnętrzu auta zagościła kierownica Nardi Deep Corn z drewnianą obręczą oraz drewniana gałka dźwigni zmiany biegów Nardi.

Wszystkie te modyfikacje zostały zrobione z pasją i największą dbałością o szczegóły, aczkolwiek to nie koniec…

After tidying up the engine and chassis, Rafał turned his attention to the exterior and interior, and here, as with every other aspect of the design, he really put a tremendous effort into achieving the desired effect. “The most difficult decision was choosing the right color for the E30. I had a few options but wasn’t 100% sure about any of them. I knew from the beginning that I wanted either a dark cherry color or a really dark purple, but there are tons of different colors and shades to choose from so I couldn’t decide which one to choose. Then Marcin Ukleja helped me. He is a great car sprayer, one of the best. He gave me two or three different color options and after a while we knew we had it. ” In addition to the stunning paintwork, Rafał has upgraded his E30 with the iS front skirt and the M Tech 1 wing, the E30 Touring side skirts, the front and rear US side markers, and installed the tilt windows and the US heckblende. All of these subtle changes come together to give this E30 an exceptionally clean and distinctly different look by building on this natural look and bringing out the absolute best. The interior of the car was also completely rebuilt. Stock seats were replaced with the Recaro Speed, which were found on the E30 M3, and the rear seat were reworked to resemble that of the M3. The entire interior, along with the door panels and the dashboard, is trimmed with caramel-colored leather. “I decided to change the entire interior to one color, including the front and rear seats, door panels and the dashboard. I know a few people aren’t fans of it, but I think it’s one of the things that differs my E30. ” In addition, the interior of the car has a Nardi Deep Corn steering wheel with a wooden rim and a wooden Nardi gear knob.

All these modifications were made with passion and the greatest attention to detail, but this is not the end …

Latem 2017 roku padła decyzja o powrocie do Polski, naturalną rzeczą było to, że auto również wraca do kraju. W kwietniu 2018 roku Rafał z rodziną i autem byli już w Polsce , a auto zaczęło zwiedzać polskie eventy tuningowe aż do końca sezonu. Przyszedł rok 2019. Pomimo tego, ze auto było w Polsce dopiero blisko rok to był to kolejny sezon w niezmienionym setupie i Rafałowi zaczęło czegoś brakować. Pierwszą modyfikacją jaką dostała trójka było nieszablonowe oklejenie auta, stylizowane na M3 Warsteiner. Próżno było na niej szukać trzech kolorów występujących w M3, właściciel zastąpił je czernią w różnych wykończeniach: mat, połysk, satyna. Zmiana koloru pasów to nie wszystko, oryginalne emblematy z DTM-owej stylizacji zostały zastąpione logotypami firm, z którymi Rafał współpracuje. Kolejnym podpunktem na liście do zrobienia było zawieszenie. Po kilku latach jazdy bmw na staticu Rafał podjął decyzję o założeniu zawieszenia pneumatycznego. Kilka dni później E30 leżała na glebie dzięki airride-owi od Mapeta. Po zamontowaniu „powietrza” zostało zmodyfikowane oklejenie, gdyż mocno racingowy styl nie do końca pasował do auta z tak ciasnym fitmentem. Logotypy firm na dobre zniknęły z e30, pozostały same pasy. W takim setupie auto jeździło do końca sezonu w 2019 roku.

In the summer of 2017, a decision was made to return to Poland, it was obvious that the car also returned to the country. In April 2018, Rafał with his family and car were already in Poland, and the car began to visit Polish tuning events until the end of the season. 2019 has come. Despite the fact that the car was only in Poland for nearly a year, it was another season in an unchanged setup and Rafał started to miss something. The first modification that the E30 got was an unconventional car wrap, stylized as M3 Warsteiner. It was in vain to look for the three colors found in the M3, the owner replaced them with black in various finishes: matte, gloss, satin. Changing the color of the stripes is not everything, the original emblems from the DTM styling have been replaced with logos of companies with which Rafał cooperates. The next on the to-do list was suspension. After several years of driving bmw on static, Rafał decided to get an air suspension. A few days later, the E30 lay on the ground thanks to an airride from Mapet. After installing the „air”, the decals were gone, because the racing style did not quite fit the car with such a tight fitment. The logos disappeared from the e30 for good, only the stripes remained. The car ran in this setup until the end of the 2019 season.

Późną jesienią padła decyzja o sprzedaży felg. „Sznycel mocno mi się już opatrzył przez kilka lat posiadania go i uznałem, że żadne drobne zabiegi kosmetyczne takie jak oklejenie nie zmienią diametralnie wyglądu auta i zawsze będę czuł niedosyt. Sprzedałem koła bez konkretnego planu na kolejny setup. Zawsze miałem takie marzenie żeby go posadzić na RS-ach. Sprzedając Schnitzery pomyślałem jak się coś trafi to po prostu kupię.” W międzyczasie Rafał postanowił odkleić pasy żeby zrobić totalny clean look na aucie. Podczas tej operacji powstał niestety mały problem gdyż zdejmując folię z auta zszedł w kilku miejscach również lakier, a powodem tego była niezbyt umiejętnie wykonana praca lakiernika. Brak felg i zdarty w kilku miejscach lakier spowodował  kompletny brak motywacji na dalsze modyfikacje przy aucie. BMW zostało kilkukrotnie wystawione na sprzedaż. „Było kilka dość fajnych i ciekawych propozycji, ale jednak auto się nie sprzedało”. Sezon zbliżał się wielkimi krokami, a na rynku felg nie trafiło się nic co by godnie zastąpiło ACS-y, zatem czas na kolejny krok w modyfikowaniu fioletowej e30stki – budowa customowych felg. Na europejskiej scenie tuningu niejednokrotnie zdarzały się przypadki źle zrobionych customów, które pękały, biły a jakby tego było mało to kosztowały worek pieniędzy. Tu nie ma na to miejsca – musi być to porządnie zrobiony setup więc budową customów zajął się Lucjan z Felgen Garage.  Bazą do powstania kół zostały kultowe BBS TRX, które zostały przerobione na felgi 3 częściowe na step lipie z 16 na 17 cali. Nie było to łatwe zadanie, wielokrotne pomiary szerokości okazały się błędne i wystawały mocno poza błotniki trójki. Po doborze odpowiednich parametrów pozostało zrobić finalne przymiarki. Tutaj nie obyło się bez typowych raceismowych zabiegów fitmentowo- kosmetycznych takich jak szlifowanie zacisków hamulcowych, czy też docieranie opon tak aby uzyskać jak najlepsze spasowanie z błotnikiem. Szerokości jakie udało się uzyskać to 10 cali na tylnej i 9.5 cali na przedniej osi. Po założeniu kół powróciło dawne uczucie do auta, Rafał odzyskał motywację w dalszych działaniach i zajął się resztą rzeczy, które trzeba było zrobić przed sezonem. Auto trafiło do lakiernika na pomalowanie defektów wykonanych przez poprzedniego lakiernika a zaraz po malowaniu na duży przedsezonowy detailing. Auto po korekcie lakieru, z nałożoną powłoką ceramiczną na lakier i felgi i wielu innych zabiegach upiększających w spokoju mogło czekać gotowe na pierwsze eventy w tym roku. Pierwszym zlotem, na którym można było zobaczyć nowy setup E30 była Beskidzka Integracja, na której Rafał zdobył nagrodę TOP5 zlotu. „Patrząc na to auto jestem pewien, że osiągnąłem swój własny ideał e30. Nie chcę już robić niczego bo uważam, że może to tylko popsuć ogólny look auta. Czas odstawić e30 pod koc i robić wszystko żeby za 15 lat mój syn mógł z dumą pojechać na zlot autem, które zbudował jego ojciec, to byłoby dla mnie na pewno spore wyróżnienie. Ja tymczasem chcę spełnić moje kolejne motoryzacyjne marzenie i powoli budować kolejne auto z Bawarii doprowadzając je do takiego samego stanu jak e30.”

In late autumn, a decision to sell the rims was made. “The schnitzel has taken a lot of wear on me for several years of having it and I decided that no minor cosmetic procedures, such as wrapping, would radically change the appearance of the car and I would always feel unsatisfied. I sold wheels without a specific plan for the next setup. I’ve always had a dream to plant it on BBS RS. When selling Schnitzers, I thought if I get something, I’ll just buy it. ” In the meantime, Rafał decided to remove the stripes to make a total clean look on the car. During this operation, unfortunately, a small problem a because when removing the foil from the car, the paintwork also fell off in several places, and the reason for this was the poorly done work of the painter. Lack of rims and paint torn in several places resulted in a complete lack of motivation for further modifications to the car. BMW has been put up for sale several times. „There were some pretty cool and interesting offers, but the car didn’t sell.” The season was approaching, and there was nothing on the rim market that would worthily replace ACS, so it’s time for the next step in modifying the purple e30 – custom rims. On the European tuning scene, there have often been cases of badly made customs that cracked, beat and if that was not enough, they cost a bag of money. There is no room for it here – it has to be a well-made setup, so Lucjan from Felgen Garage took care of the custom wheels. The base for the creation of the wheels were the iconic BBS TRX, which were converted into 3-piece rims on the step lip July from 16 to 17 inches. It was not an easy task, multiple measurements of the width turned out to be incorrect and protruded well beyond the fenders of the three. After selecting the appropriate parameters, the final fittings were to be made. Here it was not without the typical Raceism, fitment and cosmetic procedures such as grinding brake calipers or lapping tires to get the best fit with the fender. The widths achieved are 10 inches at the rear and 9.5 inches at the front axle. After putting the wheels on, the old feeling of the car returned, Rafał regained his motivation in further actions and did the rest of the things that had to be done before the season. The car went to paint the defects made by the previous painter and immediately after painting for a large pre-season detailing. The car after the correction of the paintwork, with the ceramic coating applied to the paintwork and rims and many other beauty treatments could wait for the first events this year in peace. The first rally where you could see the new E30 setup was Beskidzka Integration, where Rafał got into the TOP5. “Looking at this car, I’m sure I achieved my own ideal e30. I don’t want to do anything anymore because I think that it can only spoil the overall look of the car. It’s time to put the E30 under the blanket and do everything so that in 15 years’ time my son could proudly go to the car meet in the car built by his father, it would be a great honor for me. Meanwhile, I want to make my next automotive dream come true and slowly build another car from Bavaria, bringing it to the same state and condition as the E30. „

Damian „DYMHA” Kurant [@dymha]
Rafał Sadowski [@_midnight_haze]